سلام به همه کاربران عزیز .
بعد از ارائه نسخه اول شبکه اجتماعی راه روشن و گرفتن بازخورد عوامل مختلف گام بعدی در جهت ارائه نسخه دوم برداشته شد ، در نسخه دوم چیزی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت این بود که شبکه ای کامل و جامع با طراحی مناسب ، بومی و اختصاصی همراه امکانات مورد نیاز با جامعه کاربری مناسب ، مرتبط با شهدا ، جنگ نرم و هر انچه که مورد توجه اسلام و شرایط حال جامعه اسلامی است ایجاد شود .
در ادامه سیستم تا مرز راه اندازی نیز طراحی گردید که در نوع خود بسیار میتوانست عالی عمل کند ، اما سرعت گسترش شبکه اجتماعی های جدید ، تغییر ذائقه کاربران و همچنین تغییر شکل شبکه های اجتماعی و انتقال به دستگاه های همراه ، در عمل این اتفاق را با چالش مواجه ساخت .
در نهایت با شرایط فعلی تصمیم بر این شد که شبکه برای مدتی بسته بماند تا راهکارهای جدید بررسی و سیستم جدید مناسب با نیاز کاربران و قابل استفاده در دستگاه های همراه طراحی و ساخته شود ، از اینرو از کلیه کاربران ضمن تشکر ویژه عذرخواهی میکنیم و امید داریم بزودی با شما در این راه همراه شویم. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق رایانامه های زیر اقدام کنید :

rahe_roshan@ymail.com

Abolfazl_abedinpor@yahoo.com

ahmad.taghian@gmail.com